Individuel terapi, parterapi og gruppetrapi for unge og voksne​​

Behandlingsmetoder

Jeg behandler ud fra en psykodynamisk tankegang, hvor jeg hovedsageligt arbejder med at få følelser frem, der ligger gemt i sindet og blokerer for evnen til at have et meningsfyldt og tilfredsstillende samliv med andre mennesker.

Jeg inddrager elementer fra den kognitive terapi, hvor det handler om at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner.

Jeg anvender også teknikker fra gestaltterapien, som kan være med til at bearbejde traumatiske oplevelser
og fortrængte følelser.

Inden behandlingen påbegyndes, tager jeg en grundig snak med dig for at vurdere, hvad du har behov for.

Parterapi

Ud over de ovenstående grundlæggende metoder bruger jeg ved parterapi Imago Relationsterapi, hvor der arbejdes ud fra tanken om, at konflikter i parforholdet næsten altid skyldes manglende kommunikation.


Hypnose

Hypnose og hypnoterapi kan ved visse problemstillinger bruges enten i kombination med den øvrige terapi eller
som eneste metode.

Læs mere om hypnoterapi her.

Kirsten Grabbert Psykologisk Klinik • Balslevvej 57 • 5592 Ejby • kmgrabbert@gmail.com