Selvværdsproblemer

Der er forskel på selvværd og selvtillid

Begreberne selvværd og selvtillid bruges ofte i flæng, som om de betød det samme. Det gør de ikke, og en skelnen er vigtig for at blive mere bevist om forskellen og kvaliteten i de to forskellige begreber.

Selvværd

Selvværd er vores viden om og oplevelse af, hvem vi er. Den måde vi kender os selv på og forholder os til det, vi ved om os selv som menneske.

Selvværd kan beskrives som en salgs indre kerne i os selv. Som følelsen af at hvile i sig selv og være tilpas med sig selv, og det man er. En dyb indre følelse af at være noget udelukkende i kraft af, at man eksisterer og er den, som man er. Man kan sige, at vores selvværd har en eksistentiel kvalitet - hvad enten den er høj eller lav.

Selvværd er også dét, der gør os i stand til direkte og præcist at give udtryk for os selv såvel sprogligt som på andre måder - fordi vi kender os selv og kan have en vedvarende følelse af, at dét i sig selv er godt nok.​

Selvtillid

Selvtillid handler om, hvad vi kan, hvad vi er gode til eller ikke gode til. Hvad vi kan præstere, hvordan vi ser ud, eller hvad vi har bedrevet. Det kan beskrives som et slags ydre baggrund af tillærte kvaliteter og evner. 

Det er udvendigt, uden at dette dog betyder overfladisk i en negativ forstand. Det er værdifuldt at være god til noget, og vores præstationer er vigtige - det har blot en mere ydre kvalitet, end det vi er.Der er forskel på,​hvad vi er og hvad vi kan.

Selvværd og selvtillid er altså to helt forskellige størrelser, som ikke umiddelbart kan sammenlignes og vejes på samme vægtskål. Det ene kan ikke træde i stedet for det andet, og derfor er det vigtigt at kende og forstå forskellen.

Synes du selv, dit selvværd er lavt, er der muligheder for at arbejde med dette og give dig større tilfredshed og livsglæde.​

Om Kirsten Grabbert

Jeg er medlem af:

  • Dansk Psykologforening
  • Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
  • Imago-foreningen i Danmark

kontaktoplysninger

Kirsten Grabbert Psykologisk Klinik

Balslevvej 57
​5592 Ejby

Tlf.: 6446 2877​

E-mail: kgrabbert@mail.dk