Stress

Stress kan defineres som en belastningstilstand, som afhænger dels af belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller fra individet selv), dels af den individuelle følsomhed og reaktionstilbøjelighed.

Stress kan være kortvarig, akut, f.eks. eksamensnervøsitet (med øget noradrenalin i organismen = kamphormon) eller langvarig, kronisk (med øget kortisol = stresshormon). 

Det er især den sidstnævnte, der har konsekvenser for helbredet.​

Symptomer

Symptomerne på stress er individuelle, men den generelle stressprofil viser, at stressede personer bliver irriterede, utålmodige, aggressive og let kommer i konflikt med andre. En anden stressprofil er tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, let til gråd og mere sygdom og fravær. Hjælpeløshed, mangel på kontrol og overblik, manglende overskud og energi er også symptomer i det samlede stressbillede.

Oplever du nogle af disse symptomer er det vigtigt at du søger behandling.

Om Kirsten Grabbert

Jeg er medlem af:

  • Dansk Psykologforening
  • Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
  • Imago-foreningen i Danmark

kontaktoplysninger

Kirsten Grabbert Psykologisk Klinik

Balslevvej 57
​5592 Ejby

Tlf.: 6446 2877​

E-mail: kgrabbert@mail.dk