Krisereaktioner

Kriseoplevelser kan forårsage eller udløse et bredt spektrum af psykiske gener og psykiatriske lidelser. Blandt personer, som oplever traumatiske kriser, er angstlidelser (f.eks. posttraumatisk stress PTSD) relativt hyppige. Mister man nogen som står en nær, er der risiko for at udvikle en depression.

Sværhedsgraden af traumet og personens grad af sårbarhed er faktorer som afgør, om man reagerer med psykisk sygdom på en krise. Har man tidligere haft angst eller depression er risikoen f.eks. større. Ved ekstreme traumer (f.eks. terrorhandlinger) vil mange mennesker rammes af psykiske gener i tiden derefter.

Mange bliver oprørte, når de får hører, at det er vigtigt at "komme sig over det". Hvordan kan man nogen sinde komme sig over en forfærdelig ulykke, eller det at miste nogen man holdt af? Mange får skyldfølelse ved tanken om ikke at skulle sørge længere.​

 "Det mindste jeg kan gøre er at sørge", tænker nogle.

Der findes kriser, som man aldrig kommer over, og det behøver heller ikke at være pointen. At bearbejde det skete er ikke det samme som at glemme. Pointen er, at livet uanset det skete, går videre. Man får det bedre i hverdagen, hvis man kan forliges med det, som er sket.

Nøglen til at komme til en sådan forsoning er for mange mennesker at tale om det, som er sket. Hvis man tier om krisen, bliver man måske aldrig færdig med at sørge. Det anbefales derfor at tale med venner eller pårørende om det skete.

Samtale med en psykolog være en hjælp.​

Om Kirsten Grabbert

Jeg er medlem af:

  • Dansk Psykologforening
  • Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
  • Imago-foreningen i Danmark

kontaktoplysninger

Kirsten Grabbert Psykologisk Klinik

Balslevvej 57
​5592 Ejby

Tlf.: 6446 2877​

E-mail: kgrabbert@mail.dk