Sorgreaktioner

En sorgreaktion er en psykisk reaktion, hvor et menneske kan føle både tristhed, opgivenhed, angst og vrede. Sorg er ofte nært knyttet til følelsen af tab. 

Dette kan for eksempel være tab af ens partner, venner eller arbejde. Men det kan også være tab af egen sundhed, som f.eks. ved alvorlig sygdom, eller tab af personlig tryghed, som efter at have været udsat for voldshandlinger og overgreb.

Sorgreaktion

Omfanget af en sorgreaktion vil variere. Den vil være afhængig af størrelse og alvoren af den udløsende årsag, samt af vore personlige egenskaber.

​Vor personlighed, vore ressourcer og vore tidligere erfaringer vil på denne måde danne grundlag for, hvordan vi vil reagere på et traume eller tab af noget, som er vigtigt for os.

Herudover vil de ressourcer, som er tilgængelige for os i vort netværk, have betydning for udviklingen af en sorgreaktion.​

Det er naturligt at føle sorg ved tab af noget eller nogen, som betyder meget for os. I nogle tilfælde kan sorgreaktion blive vanskelig at tackle på egen hånd. Det kan da blive nødvendigt at søge hjælp.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sorgreaktion også kan gå over i en egentlig angsttilstand eller depression, som man så må behandle særskilt, for at personen igen kan gennemleve sin sorg.

​Sådanne sygdomme kan nemlig forhindre een i at sørge og komme ud på den anden side.​

Om Kirsten Grabbert

Jeg er medlem af:

  • Dansk Psykologforening
  • Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
  • Imago-foreningen i Danmark

kontaktoplysninger

Kirsten Grabbert Psykologisk Klinik

Balslevvej 57
​5592 Ejby

Tlf.: 6446 2877​

E-mail: kgrabbert@mail.dk