Individuel terapi, parterapi og gruppetrapi for unge og voksne​​

Post Traumatisk Stress

Hvad er PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse, eller PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), er en psykisk lidelse, som kan optræde efter, man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krigshandlinger, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb eller et røveri.

Symptomerne ved PTSD kan deles i seks grupper:

Genoplevelse af den katastrofale hændelse i form af mareridt og påtrængende minder, såkaldte flash backs. Genoplevelsen præges af angst, søvnløshed og stærke muskulære spændinger.


Stærk trang til at undgå situationer, som minder om traumet, som film, TV- programmer og årsdage for traumet

.Generel øget vagtsomhed. Den mindste uventede lyd, får én til at fare sammen

Personlighedsforandring, måske mindsket interesse for ting, som man tidligere var engageret i, og mindsket evne til at føle kærlighed og nærhed til andre mennesker.

Mindsket interesse for egen person og ofte ligegyldighed. Dette kan dog også skyldes at man har fået en depression oveni.

Koncentrationsvanskeligheder og hukommelsesproblemer.

Behandling

Det er vigtigt at komme i behandling, hvis du kan genkende nogle af disse symptomer.

Kirsten Grabbert Psykologisk Klinik • Balslevvej 57 • 5592 Ejby • kmgrabbert@gmail.com